Tillverkningsprocess för grind


1. Först skissar vi upp en modell om kunden har speciella önskemål som inte finns på vår hemsida.

2. Profilerna väljs ut och arbetet påbörjas

3. Det finns två typer av smide- kallsmide och varmsmide. Vid varmsmide hettas järnet upp till ca 1000 grader för att det ska vara lättare att bearbeta. Smeden påbörjar arbetet för att få önskad form genom att använda olika tekniker såsom sträckning, stukning, bockning, vridning och klyvning.

4. När man uppnått önskad form på järnet, alla olika böjar och krusiduller är klara påbörjas svetsningsarbete. Det finns en del olika svetsmetoder beroende på vilket material som ska svetsas, vanligast är TIG, MIG/MAG svetsning.

5. Efter svetsningen måste alla profiler bearbetas, alla svetsfogar gås igenom och det slipas och poleras tills man får en fin yta och svetsfogarna är minimala.

6. Nu är smidesarbetet färdigt och det är dags för att rostskydda det (för utomhusbruk) det finns två olika metoder, varmförzinkning och galvanisering. Vi väljer alltid att varmförzinka våra produkter för bäst rostskydd. Innan förzinkning genomgår godset avfettning, betning och flussning för att förbereda ytan. Därefter sker en doppningsprocess där grinden sänks ner i ett bad av smält zink(460 grader) och en legering mellan stål och zink skapas. Är profilerna ihåliga krävs det dräneringshål för att skydda insidan med zink och för att göra processen säker.

7. Efter varmförzinkning går man igenom ytan på nytt och förbereder grinden för sprutlackering eller pulverlackering, innan man gör en grundlig rengöring från metallflis eller andra rester från förzinkningen.

8. Grinden pulverlackeras eller sprutlackeras allt är beroende på storleken på grinden, är den väldigt stor så får den inte plats i ugnen och måste då sprutlackeras. Pulverlackering sker genom en process där pulvret görs statiskt med hjälp av en elektrisk laddning, och därigenom fastnar pulverpartiklarna på föremålet när de sprutas på med hjälp av tryckluft. Efter appliceringen av pulverlacken så måste ytan härdas och det görs genom att utsätta föremålet för hög temperatur en viss tid.

9. Nu är grinden helt färdig och dags att lasta till kundens adress, under tiden grinden har tillverkats så har vi redan förberett på plats genom att gräva och gjuta stolpar som ska hålla upp grinden.

10. Grinden anländer hos kunden och vi monterar den på stolparna vi gjutit ca 15-20 dagar innan, vanligtvis tar det 2-3 dagar att montera en grind och en grindmotor. Allt är färdigt och kunden kan njuta av en grind som varar för evigt.