Miljö policy


Vi verkar för att minimera vår belastning på natur och miljö


Det är ett ständigt förbättringsarbete där vi har ett tätt samarbete med vår produktion och jobbar systematiskt med att utveckla vår verksamhet samt att vi producerar kvalitetsprodukter med lång livslängd och minsta möjliga miljöpåverkan över hela livscykeln.

Därmed är vårt miljöarbete integrerat i vårt dagliga arbete och en naturlig del av vår verksamhet:

  • Vi källsorterar avfall
  • Återvinner byggmaterial i möjligaste mån
  • Levererar rätt produkt från start för att minska spill
  • Råda kunder utifrån vår gedigna kunskap av material och tillverkningstekniker
  • Välplanerad logistik från fabrik med färre leveranser