Kvalitetspolicy


Regal Staket & Smide ser kvalitén som den viktigaste framgångsfaktorn i så väl enskilda projekt som i ett långsiktigt företagsperspektiv. Våra uppdrag genomför vi så de kan utgöra framtida referensuppdrag i vår marknadsföring.

Vi utvecklar vår verksamhet samt vårt kvalitetsarbete arbete genom ständiga förbättringar. Regal Staket & Smide ska utföra entreprenader där våra kunder skall känna sig trygga med att vi alltid lämnar entreprenader med kvalitén i centrum genom:

  • Planering före varje projektstart samt under projektet så att vi levererar en produkt som motsvarar det beställda.
  • Att tillsammans med våra kunder planera och diskutera eventuella lösningar där kvalitén och utförandet kan förbättras.
  • Åtgärda eventuella anmärkningar utan dröjsmål.
  • Ett gott uppträdande samt en städad arbetsplats.

Produkter tillverkas och kontrolleras enligt gällande standarder och branschkrav. Varje medarbetare bidrar till vår kvalité och att skapar nöjda kunder. Allt arbete ska utgå från att man gör rätt från början, angriper eventuella brister där de uppstår och löser problemet långsiktigt så att det inte uppkommer igen.

Kompentent personal samt egenkontroller säkrar ett professionellt utförande under hela projektet.